لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا
انتشار صورتجلسه مجمع مورخ ٢٩/٠٩/٩٥
بدین وسیله به استحضار دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند که  ...
ادامه ...

انتشار صورتجلسه مورخ ١٥/٠٤/١٣٩٥ با موضوع سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
بدین وسیله به استحضار دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند که  ...
ادامه ...

انتشار صورتجلسه مجمع ١٠/٠٦/٩٥
بدین وسیله به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق می رساند صورتجلسات مجمع مورخ ١٠/٠٦/١٣٩٥ در خ ...
ادامه ...

انتشار صورتجلسه مجمع ١٥/٠٤/٩٥ صندوق
بدین وسیله به استحضار دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند که  ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٣/٠٨/١٣٩٤
مدیر صندوق : شركت كارگزاري صبا تامين
متولی صندوق : مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه
ضامن نقد شوندگی : بانك توسعه تعاون
ضامن سودآوری : ندارد
مدیر ثبت : بانک توسعه تعاون
مدیران سرمایه گذاری : ابوالفضل لطفی آرباطان - محمد امین قهرمانی - سعید یوسفی شالی
حسابرس : موسسه حسابرسي دش و همكاران
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٦/٠٤/١٣٩٧)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢٥,٩٣٢,٨٢٤,٦٣٤,٩٢٦
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٥,٣٩٤
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٣,٧٩٩
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٤٠,٣٥٠
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٢٥,٥٧٩,٨٤٧